2022-10-11

Toàn thời gian

Salary: Thỏa thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng Quản trị dự án ERP theo các yêu cầu sau đây.

2022-10-11

Toàn thời gian

Salary: Thỏa thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí tư trưởng nhóm kinh doanh theo các yêu cầu sau đây.

2022-10-11

Toàn thời gian

Salary: Thỏa thuận

Theo nhu cầu công việc, BESCO có kế hoạch tuyển dụng vị trí tư vấn nghiệp vụ Nhân sự theo các yêu cầu sau đây.

Đăng ký Bảng tin

Nhận thông tin cập nhật bằng cách đăng ký bản tin của chúng tôi